Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου

Έχοντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας αυτό το site αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία / Περιορισμοί
Όλα όσα περιέχονται μέσα σε αυτό το site είναι πνευματική ιδιοκτησία του ProgHRC. Το ίδιο ισχύει και με όλα τα γραφικά, τίτλους, και χαρακτήρες που περιέχονται σε αυτό. Για την αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση, προβολή, ταχυδρόμηση, διανομή και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων αυτού του site, χρειάζεται πρώτα γραπτή άδεια από το ProgHRC. Μπορείτε να δείτε και να “κατεβάσετε” υλικό από αυτό το site αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Αποποίηση Ευθύνης
Το ProgHRC δεν διασφαλίζει πως το υλικό που περιέχεται εδώ είναι κατάλληλο και νόμιμο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πολιτεία, επαρχία κλπ. Μπαίνοντας σε αυτό το site το κάνετε με δική σας ευθύνη και ρίσκο, ενώ είστε υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους, που ισχύουν στο μέρος απ’όπου μπαίνετε. Το υλικό του site παρέχεται όπως είναι και δεν δίνεται κανενός είδους εγγύηση που να ζητάται ή να υπονοείται. Το ProgHRC δεν βεβαιώνει ή εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο site είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, σωστά τοποθετημένες, αξιόπιστες ή πως το site είναι αδιάβλητο από λάθη και ιούς. Μπαίνετε στο site με απολύτως δική σας ευθύνη. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διακοπής σχέσεων, ζημίας, αμέλειας ή λάθους δεν θα είναι το ProgHRC, οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες και οι δικαιούχοι του υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε ευθύνες, ειδικές, προσθετές, αιτήματα αποζημίωσης, ψυχικές ή συμπερασματικές ζημίες (που να περιλαμβάνουν και διαφυγόντα κέρδη) που να προέρχονται ή να έχουν σχέση από ή με λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις, ατέλειες, παράκαιρες ή μη πρωτότυπες πληροφορίες που να περιέχονται στο site. Σε καμία περίπτωση το ProgHRC και οι παραπάνω σχετιζόμενοι με αυτό δεν έχουν κανενός είδους υποχρέωση σε χρήστες για ζημία, απώλεια, δικαιώματα που να έχουν να κάνουν με πληροφορίες που να περιέχονται στο site.

Λήξη
Αυτή η συμφωνία ισχύει μέχρι λήξεως της με ή χωρίς ανακοίνωση από του ProgHRC. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι θα πρέπει να σταματήσετε αυτόματα να είστε χρήστης και θα καταστρέψετε οτιδήποτε υλικό έχετε αποκτήσει από το site του ProgHRC.

Αλλαγές – Ανανεώσεις (Updates)
Το ProgHRC μπορεί να αναβαθμίσει, να τροποποιήσει, να βελτιώσει ή να αλλάξει αυτή τη συμφωνία ή να προσθέσει οποιουσδήποτε όρους ή συνθήκες οποιαδήποτε ώρα θελήσει με την απλή διαδικασία της τοποθέτησης μιας ανακοίνωσης που να λέει πως αυτή η συμφωνία έχει αλλάξει/ανανεωθεί. Οποιαδήποτε χρήση του site μετά από τέτοιου είδους ανανέωση προϋποθέτει την αποδοχή των αλλαγών, των τροποποιήσεων και των επιπρόσθετων όρων που έχουν συμπεριληφθεί.

Links (“Σύνδεσμοι”)
Ο ιστότοπος περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ProgHRC για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

 

Πολιτική Cookies
Πληροφορίες
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

 

 

 

 

espa

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης