Αντικείμενο & σκοπός έργου

Σκοπός του ProgHRC είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ρομπότ βοηθού στο οποίο ο άνθρωπος θα επιδεικνύει κιναισθητικά σύνθετες επαναλαμβανόμενες ή περιοδικές εργασίες και το ρομπότ θα μαθαίνει να τις εκτελεί με σταδιακή αυτοματοποίηση. Το έργο θα βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης με επίδειξη που θα εξελιχθούν για να επιτευχθεί αποδοτική συνεργασία ανθρώπου με ρομπότ. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι μηχανικής όρασης με κάμερες βάθους και θα αναπτυχθούν κατάλληλα ώστε να προσφέρουν αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου στο ρομπότ, σε συνδυασμό με λαβή αντικειμένων. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ευχρηστία, προσαρμοστικότητα και ασφάλεια, δίνοντας τη δυνατότητα στο ρομπότ να μαθαίνει από τον άνθρωπο τον τρόπο εκτέλεσης διαφόρων εργασιών.

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα φορητό και ευέλικτο κελί εργασίας με ρομποτικό βραχίονα που θα τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής και θα προγραμματίζεται πολύ εύκολα και γρήγορα για τη συγκεκριμένη εργασία από τον άνθρωπο, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό.

Η επίπτωση του ProgHRC σε εθνικό επίπεδο οικονομίας είναι η συνεισφορά στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ μέσω της μείωσης του χρόνου προγραμματισμού και των συσχετιζόμενων δαπανών αυτοματοποίησης όπως η εξειδίκευση των χειριστών, ιδίως σε γραμμές παραγωγής με συχνές εναλλαγές που δεν δικαιολογούν αυτοματοποίηση λόγω υψηλού κόστους. Δεδομένου όμως του χαμηλού κόστους αγοράς συνεργατικών ρομπότ που ξεκινούν από 15.000€, το απαιτούμενο κεφάλαιο και ο χρόνος απόδοσης της επένδυσης θα μπορούν πλέον να γίνουν μη απαγορευτικά.

Το παρόν έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Ανάπτυξη μεθόδου για εύκολο προγραμματισμό ρομπότ από τον άνθρωπο με επίδειξη και σταδιακή αυτοματοποίηση, σε σύνθετες επαναλαμβανόμενες και περιοδικές κινήσεις.
  2. Μεταφορά νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο σύστημα σταδιακής αυτοματοποίησης ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθόδους 3D όρασης για προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του περιβάλλοντος και λαβή αντικειμένων υπό αβεβαιότητες στη θέση τους.
  3. Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας του ρομποτικού συστήματος για συνεργασία με τον άνθρωπο με καινοτόμες μεθόδους αποφυγής συγκρούσεων και δυναμικών εμποδίων που εμφανίζονται στον χώρο.
  4. Σύνθεση συνολικού ρομποτικού συστήματος με στόχο ένα φορητό ρομποτικό κελί εργασίας που μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών και όχι απλώς μια ad hoc λύση.
  5. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ρομποτικού συστήματος για σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών σε συνεργασία με τον άνθρωπο, εντός πραγματικού βιομηχανικού περιβάλλοντος στον τομέα της παραγωγής τροφίμων.
  6. Σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας ως προς το Industry 4.0, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εκμετάλλευση νέων παραγωγικών διαδικασιών στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία.
espa

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης