Δημοσιεύσεις

1. Sampaziotis, S., Antonakoudis, S., Kiatos, M., Dimeas, F., & Dougleri, Z. (2023, May). “A lightweight method for detecting dynamic target occlusions by the robot body.” In International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region (pp. 3-11). Cham: Springer Nature Switzerland.
Best Research Paper Award
PDF: https://arxiv.org/pdf/2302.06890

2.  Antonakoudis, S., Kaparinos, N., Sidiropoulos, A., Sampaziotis, S., Kiatos, M., Dimeas, F., & Dougleri, Z. (2023) “Versatile automation of dense packing with teaching by demonstration and 3D vision” In Human-Robot Collaboration: Unlocking the potential for industrial applications, IET
PDF: coming soon

espa

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης